Thursday, 25 June 2015

Kollekteer

Jan van der Merwe: “Wie’s by die voordeur?”

Jan se vrou: “Iemand wat vir die ouetehuis kollekteer.”

Jan: “Gee jou ma vir hulle.”

No comments:

Post a Comment