Monday, 9 February 2015

Raaisels

Op 'n tyd sê die onderwyseres die leerders moet opkom met raaisels en dit in die klas vra.

Gatiepie: "Wat het oë maar kan nie sien nie, het 4 pote maar kan nie loop nie, maar kan hoog spring soos TafelBerg?"

Klas dink 'n bietjie maar geen antwoord nie.

Juffrou: "Wat is dit Gatiepie?

Gatiep: "Dis 'n houtperdjie."

Juffrou: "Maar Gatiepie, 'n houtperd kan mos nie spring nie."

Gatiepie: "Tafelberg ook nie!"

No comments:

Post a Comment