Sunday, 22 February 2015

Aap en bobbejaan in die kerk

Aap en bobbejaan sit langs mekaar in die kerkdiens toe die pastoor sê: "Draai na jou neighbour, kyk in sy oë en sê: 'Jy is my ewebeeld. Ek het jou lief soos ek myself lief het.'"

Aap kyk bobbejaan so en sê vir die pastoor: "Kom sê jy dit self vir hom, want ek gaan nie in die kerk lieg nie."

No comments:

Post a Comment