Tuesday, 24 February 2015

Wie se kind is jy?!

'n Bose gangster met 'n moerse gun bars by die kerk in.

Hy skree: "Wie is almal Jesus se kinders, want ek wil hulle na hulle Pa stuur?!"

Al die gemeente is skytbang en bly doodstil.

Na 'n rukkie sê die een suster met 'n bewende stemmetjie: "Dominee sê altyd hy is Jesus se kind"

Dominee sak af en sê: "Suster, moet nou nie bog praat nie! Ek is antie Gloria en oom Sakkie se kind!"

Monday, 23 February 2015

Oorlog

Oom Sarel wat daar aan die buitewyke van Upington gebly het in die vyftiger jare kom klop een middag aan die pastorie se deur vir ‘n belydenis. Ou dominee maak oop en nooi die oom binne.

Die oom begin met: "Dominee, so met die Boereoorlog langs het ‘n pragtige meisietjie van een van die buurplase af een nag dringend by my kom skuiling soek teen die Ingelse. So toe steek ek haar in my skuur se solder weg."

Ou dominee antwoord: "Broer, dis ‘n wonderlike ding wat jy gedoen het, daaroor hoef jy glad nie ‘n belydenis te doen nie."

"Nee, daar is nog meer dominee. Sy’t my met intieme gunsies begin betaal. Dit het etlike kere per week, en op Sondae selfs twee keer gebeur."

Dominee is weer aan die woord: "Dit was lank gelede broer, en jy het haar eintlik bygestaan in tye van groot gevaar. Onder sulke omstandighede kan twee jongmense hulself maklik oorgee aan die begeertes van die vlees. Dit is alles vergeefbaar."

"Dankie dominee, dit is ‘n groot las van my skouers af. Ek het net nog een vragie."

"En wat sou dit wees?" vra ou dominee.

"Moet ek haar vertel dat die oorlog verby is?''

Sunday, 22 February 2015

Aap en bobbejaan in die kerk

Aap en bobbejaan sit langs mekaar in die kerkdiens toe die pastoor sê: "Draai na jou neighbour, kyk in sy oë en sê: 'Jy is my ewebeeld. Ek het jou lief soos ek myself lief het.'"

Aap kyk bobbejaan so en sê vir die pastoor: "Kom sê jy dit self vir hom, want ek gaan nie in die kerk lieg nie."

Sukkel die Blou Bulle alweer


Wednesday, 18 February 2015

Brights

Ou Mike se goose dink sy gaan hom so bietjie verras op valentynsdag deur kaalgat op 'n scooter by hom by die plaashuis aan te kom. So gepoeier en gepaint kom sy kaalgat op haar scooter by ou Mike aan.

Ou Mike kyk die storie so en sê: "Sannie, is jou scooter dan nog op brights?"

Sannie antwoord hom: "Nee jou drol. Ek kort net 'n tan op my tiete!"

Wat's so snaaks?!

Monday, 9 February 2015

Raaisels

Op 'n tyd sê die onderwyseres die leerders moet opkom met raaisels en dit in die klas vra.

Gatiepie: "Wat het oë maar kan nie sien nie, het 4 pote maar kan nie loop nie, maar kan hoog spring soos TafelBerg?"

Klas dink 'n bietjie maar geen antwoord nie.

Juffrou: "Wat is dit Gatiepie?

Gatiep: "Dis 'n houtperdjie."

Juffrou: "Maar Gatiepie, 'n houtperd kan mos nie spring nie."

Gatiepie: "Tafelberg ook nie!"