Thursday, 15 January 2015

Kulkunstenaar en sy papegaai

Kort voordat die Titanic gesink het, het 'n kulkunstenaar die passasiers vermaak met allerhande toorkunsies. Maar daar was 'n papegaai op die verhoog wat met elke trick gepiemp het wat aangaan.

Hy't byvoorbeld geskree: "In sy mou! In sy mou of Agter sy rug! Agter sy rug!”

Toe die Titanic sink oorleef die towenaar deur aan 'n stuk hout vas te hou. Die papegaai oorleef ook en vlieg dae lank bokant die towenaar. Na vier dae kom sit die voël by die kulkunstenaar op die stuk wrakhout en sê: “Oukei, ek gee op! Waar steek jy die boot weg?”

No comments:

Post a Comment