Thursday, 22 January 2015

Groot Ore

"Mamma, die kinders spot my oor my groot ore."

"Ag, moenie jou aan hulle steur nie, my kind. Staan net bietjie soontoe dat ma die televisie kan sien."

No comments:

Post a Comment