Tuesday, 16 December 2014

'n Paar k@k grappies

Wat noem jy dit wanneer iemand die toiletseat mis kak? 'n Drukfout.

Ek dink "Spuitpoep en Alzheimers" saam is 'n k@k kombinasie. Mens hardloop, maar vergeet waarheen!

No comments:

Post a Comment