Thursday, 4 December 2014

Busses

Twee plaasboere kom van die Vrystaat af na Pretoria toe vir beesveiling, toe spietkop hulle aftrek.

Spietkop sê: "Sir this lane is for busses."

Ou Koos haak af: "Ons weet! Ek is BAAS Koos en hy is BAAS Piet."

No comments:

Post a Comment