Friday, 12 September 2014

Koos vry lekker

Koos vry sy meisie en sy raak 'n bietjie meegevoer en fluister in sy oor: "Koos soen my op ‘n lekker plek."

Koos sê: "Nooit, ek ry nie nou Loftus toe nie!"

No comments:

Post a Comment