Sunday, 7 September 2014

Ek trek na my ma toe

Vrou is besig om haar klere te pak.

Man: "Waarheen gaan jy?"

Vrou: "Ek trek na my ma toe."

Man begin ook pak.

Vrou: "Waarheen dink jy gaan jy?"

Man: "Ek trek ook na my ma toe."

Vrou: "Nou wat van die kinders?"

Man: "As jy na jou ma toe trek en ek trek na my ma toe, dan moet hulle seker ook maar na hul ma toe trek."

No comments:

Post a Comment