Monday, 28 July 2014

Groente wat oë laat traan

Juffrou vra vir die klas: "Kinders, watter groente laat 'n mens se oë traan?"

Jannie agter in die klas antwoord: "'n Aartappel juffrou!"

Juffrou: "Nee, Jannie, dit is 'n ui."

Jannie antwoord baie verontwaardig: "Juffrou was heel duidelik nog nooit met 'n aartappel in die eiers gegooi nie!"

No comments:

Post a Comment