Thursday, 24 July 2014

Amper soos visvang

Twee seuntjies sit met hulle totties in ‘n dammetjie water.

'n Oom kom verby gestap en vra: "Wat maak julle?"

"Ons probeer doos vang Oom!"

Die oom (speel maar saam om te kyk) en vra: "Kan ek ook probeer?"

Hulle sê: "Ja, Oom! Jy moet jou broek aftrek en ook jou tottie in die dammetjie water sit soos ons."

Na so 'n ruk vra die oom: "Hoeveel dose het julle al gevang?"

Die twee seuntjies sê: "Oom is die vyfde een vandag!"

No comments:

Post a Comment