Thursday, 19 June 2014

K@k gereeld

Mike kom by dokter: "Dok, die probleem is, ek k@k in my broek, en dit gebeur gereeld!"

Dokter skryf anti-depressante voor.

Dokter vra na 'n maand hoe dit gaan.

Mike: "Ag, dok, ek k@k nog gereeld, maar ek worry nie meer daaroor nie."

No comments:

Post a Comment