Tuesday, 22 April 2014

Pregnancy test

Twee blondes sit en gesels by die hair dresser.

Eerste een: "Ek het gegaan vir 'n pregnancy test."

Tweede blond: "Was die vrae moeilik gewees?"

No comments:

Post a Comment