Thursday, 10 April 2014

Koos sonder hande

Koos kom die bar in. Hy het nie hande nie. Sy dik jas se punte hang pap! Hy vra 'n bier en toe dit kom, byt hy die glas vas en vat 'n sluk.

Gert kry jammer en bied aan om hom te help. So haal Gert vir Koos sy beursie uit, betaal sy bier en bere weer Koos se kleingeld.

So 'n paar biere later gaan Koos toilet toe. Weer help Gert: Maak zip oop, haal uit, hou vas, skud af. Hy was hande baie deeglik.

Hy sê toe vir Koos hoeveel hy hom bewonder dat hy so regkom sonder hande.

Koos antwoord: "Ek het hande! Dis net flippen koud hier by julle in die Kaap!"

No comments:

Post a Comment