Saturday, 15 February 2014

Oom Oom

Die verpleegstertjie moet die ou man skeer voor sy breuk operasie, toe sy sien daar staan so bo-op die ou koggelmander geskryf: "oom oom".

"En nou dit oom?", wil sy weet.

"Luister ou kinta", sê die ou man, "Laat ek jou nou iets vertel. In my jong dae op varsity het daar geskryf gestaan, 'Die Boom van Potchefstroom!'”

No comments:

Post a Comment