Tuesday, 25 February 2014

Bid, my dogter!

‘n Vrou nooi mense oor vir ete, aan tafel vra sy haar dogtertjie om te bid.

Die dogtertjie sê toe vir haar ma sy weet nie wat om te sê nie.

Haar ma sê toe: “Sê net wat ek altyd sê.”

Die dogtertjie begin toe bid: “Liewe Vader wat het my besiel om die donners oor te nooi vir ete?"

No comments:

Post a Comment