Friday, 10 January 2014

Verbode vrugte

Hoekom het Eva die verbode vrugte geëet?

Omdat sy nie 'n vriendin gehad het nie, want as sy 'n vriendin gehad het, het hulle wyn gedrink, tjoklitz geëet en nie met die blerrie slang gelol nie!

No comments:

Post a Comment