Sunday, 19 January 2014

Koos en sy hond

Koos klim op die trein met sy hond en gaan sit naby 'n welgeklede dame.

Toe die basterbrak verveeld begin raak, begin hy krap dat dit 'n naarheid is, en die dame sê vererg: "Vat jou hond weg, ek kan al voel hoe die vlooie op my ronddans!"

"Haai Boesman, kom lê hier, die antie het vlooie."

No comments:

Post a Comment