Tuesday, 14 January 2014

Karton om mee te slaan

Ek sien vanoggend twee boemelaars wat mekaar met stukke karton slaan...

...was seker 'n kussing geveg gewees!

No comments:

Post a Comment