Wednesday, 22 January 2014

Hasie grappies

Wat noem mens 'n deurskynende hasie? 'n Spasie.
Wat noem mens 'n hasie in 'n pyp? 'n Blokhasie.
Wat noem mens 'n hasie in die tuimeldroër? 'n Spinhasie.
Wat noem mens 'n hasie in die hospitaal? 'n Operhasie.
Wat noem mens 'n hasie in die spur? 'n Inspirhasie.
Wat noem mens hasies wat paar? 'n Vibrhasie.
Wat noem mens 'n hasie met GPS? 'n Navighasie.
Wat noem mens 'n rugby hasie? 'n Paashasie.
Wat noem mens 'n halwe hasie? 'n Sie.
Wat noem mens 'n hasie wat mond-tot-mond asemhaling toepas? 'n Oksidhasie.
Wat noem mens 'n Walt Disney Hasie? 'n Animhasie.
Wat noem mens 'n Vuvuzela Hasie? 'n Gerhasie.
Wat noem mens 'n hasie op 'n telefoon? 'n Kommunikhasie.
Wat noem mens 'n losbandige hasie? 'n Flirthasie.
Wat noem mens 'n hasie wat preek? 'n Kanselhasie.
Wat noem mens 'n ryk hasie? 'n Inflhasie.
Wat noem mens 'n hasie wat boer? 'n Plhasie.
Wat noem mens 'n siek hasie? 'n Inflamhasie.
Wat noem mens 'n hasie wat oorsee gaan? 'n Immigrhasie.
Wat noem mens 'n hasie met spuitpoep? 'n Purghasie.

En finally, wat noem mens iemand wat heeltyd hasie grappies vertel? 'n Irrithasie!

No comments:

Post a Comment