Saturday, 11 January 2014

Growwe woorde

Party woorde kom te grof voor en die ATKV het besluit om veranderings aan te bring, byvoorbeeld:

G string: Terg toutjie
Poep: Broekhoes
Affair: Buitebrand
Blowjob: Trilsmul
Cleavage: Borsboude
Housewife: Nespes
Impotence: Slingerstres
Pimp: Hoerboer
Stripper: Wysmuis
Vibrator: Kombrommer

No comments:

Post a Comment