Monday, 2 December 2013

Pietie en die emmer

Die vyf jarige Pietie en sy ouma stap op strand. Kork-kort sit hy sy sandemmertjie voor haar voete neer.

Na 'n ruk sê sy vir hom: "Dis nou genoeg, net nou laat jy vir ouma val."

"Nee ouma, skop net die emmertjie, want pappa het gesê wanneer ouma die emmer skop, dan gaan ek 'n nuwe fiets kry!"

No comments:

Post a Comment