Wednesday, 25 December 2013

My werk is belangrik

Piet: "Moenie my by die werk pla nie. Dis 'n belangrike pos met 3500 mense onder my."

Koos: "Ag Piet, moenie groot praat nie, jy sny gras in die begrafplaas!"

No comments:

Post a Comment