Sunday, 8 December 2013

Huisbesoek

Die nuwe predikant besoek sy gemeentelede. By een huis hoor hy dat die mense tuis is, maar hulle maak nie die deur oop nie.

Hy haal toe ‘n kaartjie uit sy sak en skryf daarop “Openbaring 3:20" en skuif dit onder die deur in. Openbaring 3:20 lees: “Kyk ek staan by die deur en ek klop…”

Die volgende Sondag kry hy die kaartjie in die kollektebord met ‘n boodskap onderaan gevoeg: "Genesis 3:10"

Die predikant trek sy Bybel nader om die gedeelte op te soek en toe hy dit kry, bars hy hardop uit van die lag.

Genesis 3:10 lees: “…Ek het U hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek was kaal.”

No comments:

Post a Comment