Thursday, 26 December 2013

Die mense dink ek's dom

Die meisie sê vir die ou wat in die kroeg by haar aanlê: "Die mense dink altyd ek is dom omdat ek blond is."

Waarop die ou antwoord: "Ag wat, ek steur my nie aan daardie storie nie. Kyk net na Marilyn Monroe."

"Hoekom?" Vra die blondine. "Is sy dan hier?"

No comments:

Post a Comment