Wednesday, 27 November 2013

Juffrou en die getalle

Juffrou vra vir klas: "Gee my enige getal?"

Sannie: "23 Juffrou."

Juffrou skryf 32 op die bord. "Volgende nommer!"

Bettie: "34 Juffrou."

Juffrou skryf 43 op die bord.

"Nog asseblief?", vra juffrou.

Jannie steek sy hand op en sê: "11 Juffrou, en ek wil sien hoe f#k juffrou hom op!"

No comments:

Post a Comment