Tuesday, 19 November 2013

Jou pa het hom vir my gegee!

Die dogtertjie spring eendag op haar ma se maag.

"Moenie op my maag spring nie daar is 'n babetjie in".

Die dogtertjie vra toe waar het sy hom gekry. Die ma onthou toe dat sy nie mag jok vir die kind nie.

"Jou pa het hom vir my gegee".

Baie boos loop sy toe die kamer uit en wag haar pa in. Toe hy tuis kom, maak sy die deur vir hom oop en sê: "Ek hoor pa het vir ma 'n babetjie gegee".

Hy antwoord toe "Ja ek het."

Sy sê toe vir hom: "Wel moet nie weer vir haar 'n babetjie gee nie, want sy sluk hom in!"

No comments:

Post a Comment