Friday, 22 November 2013

Jannie doen Wiskunde

Jannie kom by die huis en sê vir sy pa sy Wiskunde onderwyseres vir hom detensie gegee het. Sy pa wil toe weet hoekom.

Jannie: "Sy het vir my gevra wat 3 plus 4 is, ek sê toe 7..."

Pa: "En toe kry jy detensie??"

Jannie: "Nee, sy vra toe daarna, wat is 4+3..."

Pa: "Dis dan dieselfde f*kken ding!!!?"

Jannie: "Dis wat ek gesê het!"

No comments:

Post a Comment