Saturday, 26 October 2013

Meisies en vrouens

Wat is die verskil tussen Meisies / Vrouens in die ouderdomsgroep : 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78 ?

8 - Jy vat haar bed toe en vertel vir haar 'n storie.
18 - Jy vertel haar 'n storie en vat haar bed toe.
28 - Jy hoef haar nie 'n storie te vertel om haar bed toe te vat nie.
38 - Sy vertel vir jou 'n storie en vat jou bed toe.
48 - Sy vertel jou 'n storie om die bed te vermy.
58 - Jy bly in die bed om haar storie te vermy.
68 - Om haar bed toe te vat is 'n storie.
78 - Watse storie? Watse bed? Wie is jy?

No comments:

Post a Comment