Thursday, 17 October 2013

Blond in die kroeg

Blond sit in die kroeg. Twee ouens kom in en sit weerskante van haar.

Een sê vir die kroegman: "Johnny Walker, single."

Ander een sê: "Jack Daniels, single."

Blond haak af: "Ansie Steenkamp, geskei!"

No comments:

Post a Comment