Monday, 16 September 2013

'n Vrou soos die maan

Jannie: "Ek gaan eendag 'n vrou trou wat soos die maan is."

Juffou: "Hoe dan so?"

Jannie: "Sy moet saans verskyn en soggens verdwyn."

No comments:

Post a Comment