Tuesday, 3 September 2013

Die duiwel in die bar

Die ou sit lekker en suip in die bar saam met 'n ander klomp rakkers.

Die volgende oomblik loop die duiwel homself daar in om te kom kyk hoe dit met sy kinders gaan.

Die manne hol weg dat die stof draai. Een ou seil sommer onderdeur die toe deur om weg te kom. Dit is een helse kabaal soos die dronkies vervaard en verskrik vlug.

Net die een perd bly sit. Die duiwel vra hom in 'n donderdende vlamme stem: "Weet jy wie is ek?"

Die ou sê: "Ja, jy is die duiwel, the prince of darkness!"

"Nou is jy dan nie bang vir my nie?", wil die duiwel weet.

Die dronkie reken: "Vir wat sal ek nou vir jou bang wees? Ek is al 27 jaar met jou suster getroud!"

No comments:

Post a Comment