Sunday, 29 September 2013

Blond en die roei bootjie

Blond ry oppad winkel toe en sien 'n ander blond langs die pad in 'n stuk sand in 'n roei bootjie met twee roeispane wat roei dat dit goed gaan.

Blond kyk na haar passasier in die kar en sê: "Kyk nou daai dom f@kken blond, sy is nou besig om die res van ons se name gat te maak. Jy weet, as ek nou kon swem het ek haar sommer gaan bliksem!"

No comments:

Post a Comment