Friday, 16 August 2013

Toi-toi

Toi-toi werk gewoonlik so:

Die voorste klomp skree: "We want Equal rights!"

Die middelstes hoor nie mooi nie: "We want Electrical lights!"

Die agterstes hoor sleg en skree: "We want Big corn bites!"

No comments:

Post a Comment