Sunday, 11 August 2013

As my punte nie verbeter nie

Die seuntjie kom by sy juffrou in die klas en sê:

"Juffrou, ek wil jou nou nie bang praat nie, maar my Pa sê as my punte nie drasties verbeter nie, gaan iemand gemoer word!"

No comments:

Post a Comment